Kontakt
Lična karta
Himna škole
O Osnivaču...
Cilj i misija
Specifičnosti škole
Koncepcija nastavnog procesa
Prijevoz učenika, medicinska zaštita, ishrana
Školski prostor i opremljenost
Biblioteka
Saradnja sa roditeljima / Virtuelni dnevnik
Ostvareni rezultati
Učenik generacije / Generacije učenika
Školski odbor
Vijeće roditelja
Vijeće učenika
Kontakt
Uposlenici
Upis učenika
PREZENTACIJA ŠKOLE
PRESENTATION OF THE SCHOOL
Kontakt  

Osnovna škola El –Manar

 

Adresa:

Hamze Čelenke br. 1.
71 210 Ilidža - Lužani - Sarajevo

 

Direktorica škole:
Jasna Ćosović, prof.
Tel: 033 407 202

 

Pedagog škole:
Lejla Švraka, prof 
Tel: 033 407 201


Centrala/ sekretar škole:

              Asmira Yousuf

Tel: 033 626 077
Fax: 033 764 111


Medicinska sestra škole:

Sabina Škrijelj

Tel: 033 407 207

 

Portirnica škole:

Tel: 033 407 208

 

e-mail:osnovnaskolaelmanar@bih.net.ba

web adresa: http://www.oselmanar.edu.ba/

 

 

Korisničko ime:
Lozinka:
Zaboravili ste pristupne podatke?